• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

5.8. Yararlanılan Kaynaklar

1.   Aziz, A.(1982), Radyo ve Televizyonla Eğitim, Ankara: Ankara       Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Araştırmaları Merkezi Yayın No 2.

2.   Aziz, A.(1982), a.g.e.

3.   Hackbarth, S.(1996), The Educational Technology Handbook: A       Comprehensive Guide: Process and Products for Learning, New       Jersey: Englewood Cliffs Educational Technology Publications.

4.   Hackbarth, S.(1996), a.g.e.

5.   Hackbarth, S.(1996), a.g.e.

6.   Kaye, M. Ve Popperwel, A. (1995), Radyo Dersleri (Çev: T. Eryılmaz),       İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Ltd. Şti.

7.   Milli Eğitim Bakanlığı (1993), Medya Tasarım Kurs Notları, Ankara: Film       Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı.

8.   Kaye, M. ve Popperwel, A. (1995), a.g.e. 

9.   Demirel, Ö.(2002) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program       Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

10.   Milli Eğitim Bakanlığı (1993), a.g.e.

11.   Milli Eğitim Bakanlığı (1993), a.g.e.

12.   Miller, W.(1993) Senaryo Yazımı (Çev: Y. Büyükerşen,  Y. Demir ve N.         Esen), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları         No 15.

13.   Miller, W.(1993), a.g.e.

14.   Kılıç, L.(1987), Televizyon Eğitim Programlarında Yapım- Yönetim.         Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

15.   Miller, W.(1993), a.g.e.

16.   Hızal, A. (1991), “Türkiye’de Eğitim Teknolojisi”, Eğitim Bilimlerinde         Çağdaş Gelişmeler (Ed: A. Hakan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi         Yayınları.

17.   MacKenzie, N., Postgate, R. and Schupman, J. (1975). Open Learning         System and Problems in Post-secondary Education, The Unesco         Press.

18.   Kaymas, S.(1998-1999).  “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Radyo         ve Televizyonla Yapılan Uzaktan Eğitim Yayıncılığı”. Uzaktan Eğitim,         1998-1999, Yaz- Kış.

19.   Alkan, C. (1997), Eğitim Teknolojisi, Disiplin, Kuram, Süreç, Ortam,         Uzman, Uygulama. Ankara: Anı Yayıncılık.
Yorumlar - Yorum Yaz