• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

2.7. Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Uygulamaları


1992:

Açık Öğretim Lisesi uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten,  Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

5 Ekim 1992 tarihinde ders geçme ve kredi sistemiyle öğretime başlayan Açıköğretim Lisesi’ne aynı yıl  44.000'den fazla öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Açık Öğretim Lisesi 1992-1993 öğretim yılı Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe, Matematik, Yabancı Dil ve Genel Kültür alanlarında genel lise programı uygulamıştır. [III]


1997:

Açık İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı’nın 15 Eylül 1997 tarih ve 1651 sayılı onayı ile kurulmuştur.


1998:

Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır.

Açık Öğretim Lisesi 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.


2006:

2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.


2011:

Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 2011'den itibaren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir. [I]


Not: Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

Bu tarihten itibaren  gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 2006 yılından itibaren internet üzerinden yapılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesinde eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

Açık Öğretim Lisesinde sınıf değil ders geçme esası vardır. Dolayısıyla öğrenci her dönemde belirlenen dersleri vererek yine mezuniyet için belirlenen krediyi tamamladığı takdirde mezun olabilir. [II]

Açık Öğretim toplamda 4 tane kurumdan oluşmaktadır. [I]

  • Açık Öğretim Ortaokulu (Açık İlköğretim Okulu)
  • Açık Öğretim Lisesi
  • Mesleki Açık Öğretim Lisesi
  • Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu

Açıköğretim Lisesi
: Ortaöğretim basamağı toplumumuzun gereksinimi olan olgun ve yetenekli insanları yetiştirmede son derece önemli bir role sahiptir. Bu basamakta; bürokrasinin, sanayi kuruluşlarının, hizmet ve tarım sektörünün gereksinimi olan orta düzeyde memur, sekreter, usta nitelikli işçi, teknisyen, sağlık memuru, hemşire, din adamı vb. gibi ara insangücü ile yükseköğretim basamağına öğrenci yetiştirilmektedir.

Radyo ve televizyon programları, Açıköğretim Lisesi’nde uzaktan eğitimi destekleyici araçlar olarak kullanılmaktadır. Günümüzde hemen her derse ait ses ve görüntü dosyaları internetten yayınlanmaya başlanmıştır. "http://internettv.meb.gov.tr" adresinden ilköğretim ve ortaöğretime ait dinleme ve izleme dosyalarına ulaşabilirsiniz.Açık İlköğretim Okulu: Yeni ismiyle Açık Öğretim Ortaokulu. Açık İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı’nın 15 Eylül 1997 tarih ve 1651 sayılı onayı ile kurulmuştur.

Açık İlköğretim Okulu’na ilk kayıt 1998-1999 öğretim yılı için alınmıştır. 70.000 dolayında öğrenci bu kuruma kayıt yaptırmıştır.

İlköğretimin altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları için uzaktan eğitim uygulayacak olan Açık İlköğretim Okulunun 14 Eylül 1998 tarihinde öğretime başlaması kararlaştırılmıştır.

Kasım 2011'e kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Açık İlköğretim Okulu  11 Kasım 2011 tarihli itibariyle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanlığı'na bağlanmıştır. Başkanlığın resmi internet sitesi http://aio.meb.gov.tr/ 'dir. [IV]

Radyo ve televizyon programlarından diğer uzaktan eğitim uygulamalarında olduğu gibi Açık İlköğretim Okulu’nda da uzaktan eğitimi destekleyici olarak yararlanılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Açık İlköğretim Okulu programında yer alan derslere ve öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri, haber, bilgi, duyuru gibi iletişim ve rehberlik amaçlı  konuları kapsayan radyo ve televizyon programları hazırlanmaktadır.

İstatistik Verileri: Açık Öğretim Ortaokulu Sayısal Verilerine göre 2014 yılında yaklaşık 150 bin öğrenci mezun olmuştur. 2015 yılı itibariyle Açık Ortaokul'da aktif olarak yaklaşık 150 bin öğrenci okumaktadır. [IV]Kaynakça


[I] Açık Öğretim Kurumları
 
[II]
Açık Öğretim Lisesi Tarihçesi

[III] Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: PegemA

[IV] Açık İlköğretim Okulu