• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

7.8 Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar

 

 1. Kesici, T. ve Kocabaş, Z. (1996), Bilgisayar Programlama , Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No 6.
 2. 2. Kesici, T. ve Kocabaş, Z. (1996), a.g.e.
 3. Hackbarth, S. (1996), The Educational Technology Handbook: A Comrehensive Guide: Process and Products for Learning, New Jersey: Englewood Cliffs, Educational Technology Publications.
 4. Ergin, A.(1995). Öğretim Teknolojisi İletişim, Ankara: PEGEM Yayıncılık.
 5. Demirel, Ö., (1999), Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara: PEGEM Yayıncılık.
 6. Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992),  Selecting and Developing Media  for Instruction, New York: Van Nostrand Reinhold
 7. Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992), a.g.e.
 8. Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992), a.g.e.
 9. Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992), a.g.e.
 10. Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992), a.g.e.
 11. Demirel, Ö., (1999), a.g.e.
 12. Demirel, Ö., (1999), a.g.e.
 13. Deryakulu, D.(1998), “ Çoklu Ortamlar” Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler (Ed:
 14. B. Özer), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayılanları No 564.
 15. Deryakulu, D.(1998), a.g.e.
 16. Kaya, Z.,(1999), “Bilgisayar Destekli Öğretim ve Ergonomi” Birinci Uluslar arası Katılımlı Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 17. Baytin, N.(1988). “Mimarlık-Ergonomi-Antropometre İlişkisi” 1. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No 372.
 18. Alkan, C.(1992), Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No 168
 19. Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992), a.g.e. xix  Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992), a.g.e. xx     Kaya, Z.,(1999), a.g.e.
 20. Reynolds, A. ve Anderson, H., (1992), a.g.e.
 21. Kaya, Z.,(1999), a.g.e.
 22. Ören,İ.T., ve Diğerleri. (1998) ,“Kullanıcı Makine Arayüzü İçin Nitelik Ölçütleri”.Bilişim 98 Kongresi, İstanbul
 23. Kaya, Z. ve Önder, H. H.(2002), “İnternet Yoluyla Öğretimde Ergonomi” The Turkish Online Journal of Educational Technology , Cilt 1, Sayı 1.