• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

8.4 Gurupla Yüzyüze Eğitim

Grupla Yüzyüze Eğitim

Uzaktan eğitimde gruplar halinde  sağlanabilecek yüzyüze eğitim akademik ya da akademik olmayan eğitimlerdir.

Grupla Yüzyüze Akademik Eğitim: Genellikle ekonomik olması nedeniyle akademik yüzyüze eğitim gruplar halinde gerçekleştirilir. Grupla yüzyüze akademik eğitim, ekonomik nedenler dışında, tüm öğrencilerin bir araya geldiği önemli  bir kaynak olarak da görülebilir. Böyle bir eğitimde öğrenciler birbirleriyle etkileşip, bilgilerini ve sorunları paylaşırlar.  Öğrencilerin birbirleriyle etkileşip bilgilerini ve sorunlarını paylaşmaları, öğretmenlere özellikle zaman kazanma bakımından önemli yararlar sağlar.
Grupla yüzyüze akademik eğitim veren öğretmenlerin etkin olması gerekir. Etkin bir öğretmen, bir yandan  öğrencileri küçük grup etkinliklerine yönlendirirken bir yandan da  öğretmen odaklı bir çalışmayı yürütebilmeli ve  gruplar arasındaki iletişimi de sağlamalıdır. Böyle bir uygulamayı yürütecek öğretmenin 90 dakikalık bir derste yapması gereken temel etkinlikler ve süreleri şu şekilde olabilir.
  • Öğretmence yapılacak dakikalık kısa süreli bir giriş (5 Dakika).
  • Küçük gruplar halinde bilme ve kavramaya yönelik bir çalışma (15 Dakika).
  • Öğretmence  çalışmanın tamamının bir özeti  (10 dakika).
  • Öğretmence yeni çalışmanın  tamamının tanıtımı (10 dakika).
  • Küçük gruplar halinde bilmeye ve anlamaya yönelik çalışma (20 dakika)
  • Dersin öğretmence özetlenmesi ve  bitirilmesi (15 dakika)
  • Bireysel danışmalar (15 dakika)
 
Bu tür bir yapı kolayca uygulanabilir ve öğrencilerin ortaya çıkan  gereksinimlerine uyarlanabilir.  Ayrıca  bu yapı herhangi bir görev üzerindeki doğal konsantre süresinin 20 dakika olduğu görüşüne de uygunluk sağlar ve hız bakımından yenilenen değişimler sunar[1].

Grupla Yüzyüze Akademik Olmayan Eğitim:  Öğrencilere grupla yüzyüze akademik olmayan eğitim verilmesinin birçok yararı vardır. Yüzyüze etkileşim öğrenciler  arasında en kolay değişimi sunar. Merak ettiklerini ve sorunlarını paylaşarak  ortaya koymalarını ve sorunların üstesinden gelebilmek için yeni yöntemler keşfetmelerini sağlar. Tüm görsel ve işitsel ögelerin hazır olduğu bir ortamda duygular daha açık bir şekilde iletilebilir ve alınabilir.
Ancak bu tür bir etkileşim her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Düşünceleri ve duyguları paylaşmak daha az iddiacı ve kendine güvensiz öğrencileri tehdit edebilir ve öğretmenlerin bu tür çalışmaların yolunda gidip gitmediğini  kontrol etmek için bazı yöntemler geliştirmeleri  gerekebilir. Öğretmenler içtenlik,  duygulara katılarak anlama, öğretmen yöntemleri olan açıklama ve sunmadan çok, kabul ve dinleme yöntemlerini kullanabilirler. Ayrıca bu yöntemler arasında  değiş tokuş yapabilmek için bilinçli bir çaba göstermeleri gerekebilir.
Ayrıca öğretmen grup tartışmasını özendirmek, geliştirmek ve tartışma sırasında ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilmek  için birtakım  yöntemlere gereksinim duyar. Akademik olmayan tartışma üzerindeki uygun başlık türleri öğrencilerin çalışmaya başlarken ne hissettikleri, zamanlarını nasıl düzenledikleri ve sınav stresini yenmek için neler yapabilecekleri olacaktır. Bu arada akademik ve akademik olmayan gruplara yüzyüze destekle bağlantılı olarak grup tartışması hakkında bazı bazı unsurlar  vardır.

Kaynakça

[1]      Simpson, O.(2000), a.g.e.