• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

9.2 İnternet Yoluyla Eğitimde Etkileşim

İnternet Yoluyla Eğitimde Etkileşim

Öğrenme ve öğretmede İnternet yoluyla eğitimden etkili şekilde yararlanabilmenin anahtarı etkileşimliliktir. Her ne kadar İnternet yoluyla eğitim yazılı, yüz yüze, sesli ve görsel iletişime geleneksel sınıf ortamında olduğuna benzer şekilde olanak tanısa da, İnternet yoluyla eğitim teknolojisi sınıf ortamını değiştirmekte; öğretmen ve öğrencilerin bazı sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Değişik yerlerdeki katılımcıların, teknolojinin kullanımı için ayarlamalar yapmaları ve bir bilgisayar aracılığıyla kısıtlı görüntü kalitesinde ortamsallaştırılan bir iletişim kurmaları gerekmektedir. Teknolojiyi kullanıma hazır hale getiren öğretmenler önemli bir öğedir. Ancak daha önemlisi öğrenci etkileşim stratejilerini, öğrenme ve öğretme deneyimiyle birleştirmek ve öğretimi özelleştirmektir.

İnternet yoluyla eğitimde karşılıklı yazma, konuşma ve yüz yüze görüşme sağlanabilmektedir. Böyle bir eğitimde etkileşim yeteneğini iyi düzeyde kullanmak gerekir. İnternet yoluyla eğitimde iyi düzeyde etkileşim öğretme- öğrenme sürecine önemli yararlar sağlamaktadır. Bu yararlardan başlıcaları şunlardır:

 • Öğrencilerin güdülenmesi ve gelişimi için sınıf içinde ve dışında öğretmenlerle sık sık iletişim kurulması.
 • İşbirliği yaparak  ve ortak çalışarak görüşleri paylaşarak ve tartışarak öğrenmenin kolaylaştırılması.
 • Konuşularak, tartışılarak ve uygulanarak öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağlaması ve  öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirleyebilmelerine yardım sağlanması.
 • Öğrencilerin ne öğrenmeleri gerektiğini ve ne öğrendiklerini  anlayabilmeleri için sürekli dönüt verilmesi.
 • Öğrenciler öğrenme sürecine farklı yetenekler ve öğrenme biçimleriyle gelmelerinin öğrenme sürecine zenginlik kazandırması.

İnternet yoluyla eğitim öğrencilerin yerleşke içerisinde ya da uzaktan yer ve zamandan bağımsız olarak etkileşim içinde olabildikleri olanaklar sunmaktadır. Öğrencilere bu olanaklar internet yoluyla eğitimde yararlanılan etkileşimli ortamlarla sunulmaktadır. Temel işlev ve özellikleri bakımından etkileşimli ortamlar Tablo 6’da verilmiştir.

 

Tablo 6: Etkileşimli Ortamların Temel İşlev ve Özellikleri

Ortam

İşlev

Özellik

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Metin Tabanlı          Konferans

Gerçek zamanlı iletişim

 • Çevrimiçi çalışma olanağı sunma.
 • Etkileşimli metinsel ileti gönderme ve sohbet etkileşimi sağlama.

 

 

 

 

Sanal Gerçeklik

 • İnternet üzerinde evrensel ölçekte katılımcılara görüşme olanağı sağlayan sanal görüşme ortamları sunma.
 • Kullanıcılara görüş, düşünce, öneri ve imgelerini deneme olanağı sağlama.
 • Kullanıcılara farklı sanal çevreyi keşfetme olanağı tanıma.
 • Nesnelerle etkileşime girme.
 • Yüz yüze iletişim ve eğitim gereksinimini karşılama.

 

 

 

 

 

 

 

Ertelenmiş (eş zamansız)

zamanlı iletişim

 

 • Katılımcıların aynı zamanda olma zorunlulu-ğunu giderme.

 

 • Sorulara ve tepkilere katılımcıların diledikleri zamanda yanıt vermelerini sağlama. 

 

 

E-posta

Bir ya da daha çok alıcıya ileti gönderme. Gelen metin,tablo,grafik türü iletileri saklama

Tartışma listeleri

E-postanın uzantısı olma.

Uzaktan eğitim amaçlı çalışmalarda adresi bilinen çok sayıda öğrenciye içerik iletimi sağlama.

Haber grupları

Öğrenciyi ilgisine uygun gruplara katma.

Çevrimiçi çalışma nedeniyle iletileri izinle okuma.

Grup konferans yönetim sistemleri

E-posta,tartışma listeleri,haber gruplarına ilişkin araçları bir araya getirme. Katılımcılar için kullanıcı adı  ve şifre öngörme.

 

2.Sesli Konferans

 

İnternet telefon teknolojisi

 • İnternet üzerinden ses verisini sayısallaştırıp iletme.
 • Evrensel ölçekte kullanıcılara uluslar arası telefon tarifesi olmaksızın görüşme olanağı sağlama.
 • Görüşme için çevrimiçi çalışma zamanını gerektirme.

 

3.Video Konferans

 

Gerçek zamanlı ses ve video iletişimi

Görüntülü telefon, masa üstü video konferans sistemleri ve stüdyo tabanlı sistemlerle yazılım donanım ve ağ olanaklarını kullanarak ses ve görüntülü konferans sunma.

Kaynak: Kaya ve Karaağaçlı, 20027.

Etkileşimli ortamlar, tartışma, benzetim, rol oynama, beyin fırtınası, Delphi tekniği ve proje çalışmaları gibi grup etkileşimlerini geliştirici öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır8.