• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

1.5.Uzaktan Eğitim İle İlgili Varsayımlar

Uzaktan Eğitim İle İlgili Varsayımlar

 
Uzaktan eğitimin temel, hatta vazgeçilmez özelliğinin belirlemesini hedefleyen bazı  kuramsal yaklaşımlar  vardır.  Bu  yaklaşımlar  uzaktan eğitimin  temel özelliğine ve değişik uygulamalarına ışık tutmaktadır. Ne var ki bu yaklaşımlar ancak uzaktan eğitimle ilgili iyi temellendirilmiş gereksinimleri karşılayabilmektedirler.

 

Bir kuram sonuçta bir sözcük öbeği, bir cümle ya da bir paragrafa indirgenebilir bir şeydir ve tüm uygulamalı araştırmaları kapsarken, gereksinim, amaç ve yönetimin yükselebileceği yapılar hakkında oluşumları verir. İyi bir biçimde temellendirilmiş bir uzaktan eğitim kuramı, politik, finansal, eğitsel ve sosyal kararların gerektiğinde dikkatlice alınması için bir ölçüt oluştururxxxvi. Uzaktan eğitim ile ilgili bir kuram genelde şu varsayımlarla ifade edilir.

� Öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda aynı yerde oldukları durumda eğitimin yaygınlaşmasını kısıtlayan sabit kadro oranlarına ilişkin kısıtlamaları uzaktan eğitim aşabilir.

�Kitlelere ulaşmak ve öğrenme bakımından değerlendirildiğinde uzaktan eğitim, geleneksel öğretimden daha ucuzdur.

�Uzaktan eğitimle, geleneksel eğitimle ulaşılamayacak kitlelere ulaşılır.

� Uzaktan  eğitimi   etkileşime   yer   verilebilecek   şekilde   düzenlemek olanaklıdır.

�Bir çoklu ortam programı, tek bir ortama dayalı olandan daha yararlıdır.

�Uzaktan eğitimin planlanmasında bir sistem yaklaşımı yardımcı olur.

�Dönüt, bir uzaktan eğitim sisteminin gerekli bir bileşenidir.

�Uzaktan eğitim materyalleri öğrencilerin okuma, izleme ya da dinleme

etkinliklerine sıklıkla ve düzenli şekilde girebilmelerinde etkilidir xxxvii-xxxviii.

 

Uzaktan eğitim bireysel bir etkinlik olmasının yanı sıra öğrenmeye güdülenme üzerine kuruludur. Öğrenme rehberlidir ve öğrencileri etkinleştirmek sürekli destek vermeyi gerektirir. Öğrencilerin sürekli desteklenmesi uzaktan eğitimin öğretme bileşenini oluşturur.

Bireysel öğrenme belli bir düzeyde olgunluk, disiplin ve bağımsızlık gerektirdiğinden, uzaktan eğitim kendi kendine öğrenmeyi geliştirmek için uygun olduğu kadar aynı zamanda da bağımsız bir öğrenme uygulamasıdır. Uzaktan eğitimin öğrenme ve öğretme merkezinde öğrenciler ve öğrencilere destek verenler arasında kişisel ilişkiler, çalışma keyfi ve duygulara katılarak anlama olmalıdır.

 

Duygulara katılarak anlama ve ait olma hissi, öğretmenlerle yüz yüze herhangi bir ilişkiden bağımsız olarak öğrenme süreci geliştirebilir. Uzaktan eğitimde etkili öğrenmenin olabilmesi şu varsayımların farkında olunmasına ya da gerçekleşmesine bağlıdır.

 

 1. Öğrenme bir öğretmen ya da öğretici olmadan gerçekleşebilir.
 2. Gerçek güdülenme öğrenme için çok önemlidir.
 3. Öğrenme  varolan  bilişsel   yapıların  içine   konunun  öğrencilerce oturtulabilmesiyle gerçekleşir.
 4. İnsan  ilişkilerindeki  sıcaklığın  çalışma ortamına  taşınması,  duygusal ilgilenmeye yardımcıdır.
 5. Çalışmada    duygusal    ilgilenme,     öğrenmeyi    ve     hedeflerin tutturulabilmesini destekler.
 6. Öğretmenler, danışmanlar ve destekleyici düzenlemeyle dostça ilişki hisleri, çalışma keyfini artırdığı gibi genellikle çalışma güdüsünü güçlendirmekte ve desteklemektedir.
 7. Zihinsel   keyif, öğrenmeyi, çalışma sürecini ve hedeflerin tutturulma oranlarını destekler.
 8. Hedefe ulaşma kaygıları ve çalışma planına göre katılımcılık, öğrenmeye karşı kişisel sorumluluk almayı ve çalışma hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
 9. Öğrenmek için çalışan öğrenci, arkadaşlarıyla sık iletişimde bulunma ile cesaretlendirilir.
 10. Olgunluk, güdüsel denge ve zorlukların üstesinden gelmeyi sağlarxxxix.

Bu varsayımların çoğu uzaktan eğitimi destekleyen görüşlerden oluşmaktadır. Bunları kanıtsal olarak eğer ..., o zaman ... ya da bu ..., şu .... varsayımları olarak yorumlamak kolaydır xl. Eğer yukarıdaki varsayımlar gerçekleşirse, öğrenmenin daha kısa sürede ve anlamlı olarak gerçekleşeceği söylenebilir.


Yorumlar - Yorum Yaz