• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

7.6 Bilgisayarlı Öğrenme Kaynaklarının Yararları ve Sınırlılıkları

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynaklarının Yararları ve Sınırlılıkları

Bilgisayarlı öğrenme kaynakları uzaktan eğitim öğrencilerine ve uygulayıcılarına genel olarak bazı önemli yararlar sağlamaktadır. Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının sağladığı başlıca yararlar şunlardır:

 • Öğrencinin   bilgisayarlı   öğrenme   kaynaklarıyla   etkileşime girmesi geleneksel yöntemlere göre daha az zamanda öğrenmesini sağlar.
 • Etkileşimle   çoklu    ortam   sunumlarının   uyarıcı   etkisinin    olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Öğretim uygun olan yer ve zamanda sunulur.
 • Planlama esnek olabilir.
 • Öğrenciler   daha    önceden    kazandıkları    davranışlar    için    zaman kaybetmez.
 • Tüm ön şartlar anlaşılıncaya dek öğrenciler daha ileri bilgilere geçmek zorunda değildir.
 • Öğretmenlerin ders ortamından çıkmalarını sağlar. Öğretmenler böylece öğrencilere bireysel olarak  yardım edebilmek için daha fazla zaman bulur. Ayrıca dersi güncelleştirmek ve bunu uzaktan eğitim kurumunun koşullarına uygun hale getirmek için de daha fazla zamanları olur.
 • Otomatik hale gelen kayıt tutma sayesinde öğrenci gelişimi daha kolay ölçülür. Dersler düzenli ve mantıklı bir şekilde sunulur. Ellerinde yeterli kayıt  bulunan  uzaktan  eğitim  uygulayıcıları  öğrencinin bulunduğu durumu kolayca anlayabilir.
 • Çalışan öğrencilerin işten ayrılma süresi azalır ve  üretkenlik kaybı da azalmış olur.
 • Öğrencilerin performansı daha yeterli hale gelir.
 • Bir  süre  sonra  uzaktan  eğitim  uygulamasının  maliyeti,  elde  edilen tasarruflardan az hale gelir.

Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının bazı sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkları da şunlardır:

 • Derse dayalı öğretimi planlama ve geliştirmeyle karşılaştırıldığında bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla öğrenmenin başlangıç maliyeti yüksektir.
 • Öğrencilerin kullanmaları gereken donanımın fiyatı öğrencilere yüksek gelebilir.
Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının genel olarak bu yararları ve sınırlılıklarının dışında her bir öğrenme kaynağının da yararları ve sınırlılıkları vardır. Bunlar BDÖ’nün, BYÖ’nün ve BDÖK’ün yararları ve sınırlılıklarıdır.

BDÖ’nün   Yararları   ve   Sınırlılıkları:   BDÖ’nün   başlıca   yararları   ve sınırlılıkları şunlardır:

Yararları:

İnsan performansını geliştirmesi mümkündür.

Öğrencilerin önceden ulaşamadığı insan ve fiziksel kaynaklar kapsama alınabilir.

Kaynakların   sofistike   olarak   ulaşılması,   işlenmesi,   izlenmesi   ve saklanması mümkündür.

Kullanılan bölüme dayalı olarak maliyet makul olabilir.

 Sınırlılıkları:

Öğretim başarısı, öğretim materyallerinin kalitesine bağlıdır.

Masrafa yol açabilir.

BYÖ'nün   Yararları   ve   Sınırlılıkları:   BYÖ’nün   başlıca   yararları   ve sınırlılıkları ise şunlardır:

 Yararları:

Normalde en az maliyetli bilgisayar desteğidir.

Sistemde    arıza    olduğunda    öğrencilerin    çalışma    araç-gereçleri etkilenmez.

Öğretim sonuçları otomatik olarak saklanır ve sofistike olarak işlenir.

Test sonuçları otomatik olarak toplanır.

Öğretim başarısının ayrıntılı olarak çözümlenmesi olanaklıdır.

 Sınırlılıkları:

Doğrudan öğretmez.

Öğretim başarısı öğretim materyallerinin niteliğine bağlıdır.

BDÖK'ün Yararları ve Sınırlılıkları: BDÖK’ün genel olarak   yararları ve sınırlılıkları da şunlardır:

 Yararları:

İnsan performansını geliştirmek mümkündür.

BDÖK   bölümlerinden   biri   arızalandığında   öğrenci   araç-gereçleri bundan etkilenmez.

Öğrencilerin   erişemediği   insan   ve   fiziksel   kaynakları   kapsama alınabilir.

Kaynakların erişilmesi, işlenmesi, görülmesi ve saklanması olanaklıdır.

Kullanılan türe bağlı olarak maliyet makul olabilir.

 Sınırlılıkları:

Doğrudan öğretmez

Öğretimin başarısı öğretim araç-gereçlerin niteliğine bağlıdır

Kullanılmakta olan teknolojiye bağlanmazsa fazladan maliyet yaratır.

BDÖK’ün genel olarak yararları ve sınırlılıklarından farklı olarak, BDÖK kapsamında yer alan veri tabanlarının, konferans sistemlerinin, hipermedyanın ve uzman sistemlerin de yararları ve sınırlılıkları vardır.

 Veri Tabanlarının Yararları ve Sınırlılıkları: Veri tabanlarının başlıca yararları ve sınırlılıkları şunlardır:

 Yararları:

� Kaynaklara  gelişmiş  bir  şekilde  erişilmesi  ve  erişilen  kaynakların işlenmesi, izlenmesi ve saklanması olanaklıdır.

Geniş bir içerik sunar.

Uzaktaki    veri    tabanlarına    ulaşılması    verilerin    gerektiği    gibi kullanılmasına olanak verir.

 Sınırlılıkları:

Doğrudan öğretmez.

Belli öğrenme hedefleriyle kimi zaman doğrudan ilişkili değildir.

Öğrencinin   verilere   ulaşması   güdülenmesine   ve   veri   tabanlarını kullanma yeteneğine bağlıdır.

Var olan teknolojiyle ilişkilendirilmezse fazladan maliyet yaratır.

 Konferans  Sistemlerinin  Yararları  ve  Sınırlılıkları:  Konferans  sistemlerinin başlıca yararları ve sınırlılıkları şunlardır:

 Yararları:

Kişi yaşadığı yerde öğrenebilir.

Normal   grup   öğretiminde   açıklanamayacak   konuların   çalışılması olanaklıdır.

Uzakta bulunan uzman öğretmenlere ulaşılması olanaklıdır.

Bilgisayar   konferansında   öğrenciler,   kendi   seçtikleri   zamanlarda sisteme ulaşabilirler.

 Sınırlılıkları:

Kişisel (ilk elden) ilişki yoktur.

Diğer öğrencilerden destek alınamaz.

Merkezden destek almak pek mümkün değildir.

Gerekli olan donanımı öğrenci tanımayabilir.

Gerekli teknolojiyle ilişkilendirilmeden kullanılırsa yeni masraflara yol açabilir.

 Hipermedyanın Yararları ve Sınırlılıkları: Hipermedyanın  başlıca yararları ve sınırlılıkları şunlardır:

 Yararları:

İş performansını doğrudan destekleyebilir.

Kolaylıkla çeşitli medya araçlarına ve diğer kaynaklara ulaşılır.

Öğrencinin istediği bilgilere ulaşması olasıdır.

Veri  tabanlarına,  durağan  ya  da  hareketli  video  bilgilerine  erişmek olasıdır.

Çoğu bilgisayar diline göre programlanması daha kolaydır.

 Sınırlılıkları:

Doğrudan öğretmez.

Belli öğrenme hedefleriyle doğrudan ilgili değildir.

Yararlı demetler yaratılması programlama gerektirir.

Öğrencinin bilgilere kontrolsüz olarak ulaşması, öğrencinin ilgisine ve güdülenmişliğine bağlıdır.

Uzman  Sistemlerin  Yararları  ve  Sınırlılıkları:  Uzman  sistemlerin   başlıca yararları ve sınırlılıkları da şunlardır:

Yararları:

Uzun süreli ve kapsamlı eğitim olmadan iş performansını desteklemek olanaklıdır.

Gerekli  olduğunda  veri  tabanına  ya  da  önemli  kaynaklara  ulaşmak olanaklıdır.

 Yüz yüze eğitime  oranla uzaktan eğitim kurumuna daha az maliyet
getirir.
Çoğu bilgisayar dillerine oranla programlanması çok daha kolaydır.
 Sınırlılıkları:
Doğrudan öğretmez.
Belli öğrenme hedefleriyle doğrudan ilgili değildir.
Kullanıcının bilgilere ulaşması kullanıcının güdülenmesine bağlıdır.