• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

Kalite ve Akraditasyon

Açık ve Uzaktan Eğitimde Akraditasyon

Uzaktan eğitimin kalitesini temine yönelik akreditasyon uygulaması genellikle üç adımda gerçekleştirmektedir. 

1. Akredite olmak isteyen uzaktan eğitim kurumu bağımsız uzaktan eğitim kurumuna üye olmaktır.
2. Akredite olmak isteyen uzaktan eğitim kurumunun göndermiş olduğu uygulama çalışmaları kurum tarafından akreditasyon öncesi değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
3. Akredite olmak isteyen uzaktan eğitim kurumunun bir dizi ön değerlendirme çalışması sonrası öngörülen standartları yerine getirmesi sonucu akredite edilmesi süreci izlenerek akreditasyon gerçekleştirilmektedir. [I]Akreditasyon: Bir öğretim kurumunun yada  öğretim kurumu tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve böylece yüksek öğretime talepte bulunanlar ve aynı zamanda kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik bir sistemdir. [II]


Akreditasyon: hem  öğretim kurumunun kendi kendini dönemsel olarak öz değerlendirmesine hem de  öğretim kurumunun  kurum dışı bağımsız akreditasyon ajansları tarafından dönemsel değerlendirilmesine imkan veren bir gönüllü kalite güvence sürecidir. [II]


Akreditasyon: Akademik kalitenin iyileştirilmesi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun aracıdır. [II]


Akreditasyonun amacı:

 • Eğitim-öğretim ve araştırmaların niteliğini yükseltmek.
 • yükseköğretim kurumlarının hizmet sunmuş olduğu öğrencilere ve tüm paydaşlara eğitim-öğretimin kalitesinin belirli standartlara göre gerçekleştirildiğinin güvencesini sağlamak.
 • Diplomaların ve unvanların kıyaslanabilirliğine destek olmak,
 • öğrenci ve öğretim görevlilerinini kurumlar arasında akademik değişimine yardımcı olmak. [I]

Akreditasyonun faydaları:
 • Baydamlık ve hesap verme sorumluluğu.
 • Tüm paydaşlar ve öğrenciler nezdinde standartlarının tanınma imkanı
 • Kalite güvence altına alınır.
 • Kuruma dışarıdan kapsamlı, tarafsız bir değerlendirme olanağı sağlar. [I]

Akreditasyon Süreci:
 1. Standartların oluşturulması,
 2. hazırlık ve öz değerlendirme,
 3. ziyaret ve dış değerlendirme,
 4. izleme,
 5. akredite etme:karar ve onay,
 6. sürekli gözden geçirme.

Kurumsal Akreditasyon kurumları
 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
 • Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
 • KKTC Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK)
 • Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU)
 • İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu (FUIW)
 • Uluslararası Meslek Yüksek Okulu ve Eğitimi Birliği (IVETA)
 • Avrupa Okullar Birliği (ECIS)
 • Erasmus Öğrenci Ağı (ESN)
 • Uluslararası Ödül Birliği üyesidir (IAA)
 • Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE)
 • International Council for Open and Distance Education (ICDE) [II]Programa dönük akreditasyon:

•Öğretim kurumu tarafından uygulanan herhangi bir programın (lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi veya doktora eğitimi) kalite ve mükemmeliyet standartlarına uygun olduğunu ortaya koymayı amaçlayan bir akreditasyon çeşididir.
•Sadece belirli bir akademik programı (eğitim, mühendislik, hukuk, işletme, coğrafya, tarih vb.) kalite standartları yönünden değerlendirir ve uygunluk sağlandığı taktirde akredite işlemi gerçekleşmiş olur.

YDÜ Avrupanın En Büyük Akreditasyon Merkezi ASIIN Tarafından Akredite Edildi.


Kaynaklar.
[I] Ayşen Bakioğlu, Ertuğ Can, Uzaktan Eğitimde Kalite ve Akreditasyon, Vize yayıncılık, Ankara, 2014.

[II] Deniz Akıncı, Açık ve Uzaktan Eğitimde Akraditasyon: Moocs, 2. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon Çalıştayı, 2014.