• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)
 Site Haritası
               Anasayfa

               İnternet Yoluyla Eğitimde İşbirlikçi Öğrenme

               BÖLÜM 1: UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMİ

                     1.1.İnsanın Öğrenme Gereksinimi ve Öğrenme Yeteneği

                     1.2.Başlıca Eğitim Sorunları

                     1.3.Uzaktan Eğitimin Anlamı

                     1.4.Yüz Yüze Eğitime Göre Uzaktan Eğitim

                     1.5.Uzaktan Eğitim İle İlgili Varsayımlar

                     1.6.Uzaktan Eğitimin Yararları ve Sınırlılıklar

                     1.7.Özet

                     1.8 Yararlanılan Kaynaklar

               Hakkımızda

               Eğitim Teknolojisinin Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi

               Dosyalar

               Etkileşimli Ortamlar

               Uzaktan Eğitim Ders-Kitapları

               Ziyaretçi Defteri

               Radyo Dersleri

               Uzaktan Eğitim Gereksinimi

               İletişim

               Uzaktan Eğitimde Televizyon Dersleri

               BÖLÜM 2: BAZI UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI

                     Giriş

                     2.1. Dünyada Uzaktan Eğitime İlişkin İlk Uygulamalar

                     2.2. Türkiye’de Uzaktan Eğitime İlişkin İlk Uygulamalar

                     2.3. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları

                     2.4-5-6 Fırat ODTÜ Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları

                     2.7. Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Uygulamaları

                     2.8. FONO Açıköğretim Kurumu Uygulamaları

                     2.9. MOOCs

                     2.10. Kalite ve Akraditasyon

                     2.11. Uzaktan Eğitim ve Mevzuat

                     2.12. Dünya'da Açık Öğretim

                     Özet

               BÖLÜM 3: UZAKTAN EĞİTİMİN YÖNETİMİ

                     3.1 Yönetimin İşlevleri

                     3.2 Kurumsal Yapı

                     3.3 Bağımsız Yapılı Kurumlar

                     3.4 Karışık Yapılı Kurumlar

                     3.5 İşleyiş

                     3.6 Ders Geliştirme Sistemi

                     3.7 Öğrenci Destek Alt Sistemi

                     3.8 Uzaktan Eğitim Yöneticileri İçin Öneriler

                     Özet 3.9

                     Yararlanılan Kaynaklar 3.10

                     3.9 Özet

                     3.10 Yararlanılan Kaynaklar

               BÖLÜM 4: DERS KİTAPLARI

                     4.1. İlk Ders Kitapları

                     4.2. Ders Kitaplarının Önemi

                     4.3. Ders Kitaplarının Hazırlanması ve Geliştirilmesi

                     4.4. Ders Kitaplarının Hazırlanmasında ve Geliştirilmesinde Temel İlkeler

               BÖLÜM 5: RADYO DERSLERİ

                     5.1. İlk Eğitsel Radyo Yayınları

                     5.2. Radyo Derslerinin Hazırlanması

                     5.3. Yapım Öncesi İşlemler

                         •  5.3.1. Gereksinim Çözümlemesi

                         •  5.3.2. Hedeflerin Belirlenmesi

                         •  5.3.3. Stratejilerin Belirlenmesi

                         •  5.3.4. Ayrıntılı Öykünün Hazırlanması

                         •  5.3.5. Ders Senaryosunun Yazımı

                     5.4. Yapım İşlemleri

                     5.5. Yapım Sonrası İşlemler

                     5.6. Radyo Derslerinin Yararlılıkları ve Sınırları

                     5.7. Özet

                     5.8. Yararlanılan Kaynaklar

                     6.3.1. Televizyon Dersi Örneği

               BÖLÜM 6: TELEVİZYON DERSLERİ

                     6.1. İlk Eğitsel Televizyon Yayınları

                     6.2. Televizyon Derslerinin Hazrılanması

                     6.3. Yapım Öncesi İşlemler

                     6.4. Yapım İşlemleri

                     6.5. Yapım Sonrası İşlemler

                     6.6. Televizyon Derslerinin Yararları ve Sınırlılıkları

                     6.7. Özet

               BÖLÜM 7: BİLGİSAYARLI ÖĞRENME KAYNAKLARI

                     7.1 Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

                     7.2 Bilgisayar Destekli Öğretim

                     7.3 Bilgisayarla Yönetilen Öğretim

                     7.4 Bilgisayarla Destelenen Öğrenme Kaynakları

                     7.5 Bilgisayarlı Öğrenme Kaynaklarıyla İlgili Ergonomi

                     7.6 Bilgisayarlı Öğrenme Kaynaklarının Yararları ve Sınırlılıkları

                     7.7 Özet

                     7.8 Yararlanılan Kaynaklar

               BÖLÜM 8: ETKİLEŞİMLİ ORTAMLAR

                     8.1 İletişim ve Etkileşim

                     8.2 Yüzyüze Eğitim

                     8.3 Birebir Yüzyüze Eğitim

                     8.4 Gurupla Yüzyüze Eğitim

                     8.5 Gurupla Yüzyüze Eğitimde Başlıca Yöntemler ve Sorunlar

                     8.6 Teknoloji Temelli Eğitim

                     8.7 Çoklu Ortamlarda Eğitim

                     8.8 Telekonferans Sistemleriyle Eğitim

                     8.9 Bilgi Dağıtıcı Sistemlerle Eğitim

                     8.10 İnternet Yoluyla Eğitim

                     8.11 Özet

               BÖLÜM 9: İNTERNET YOLUYLA EĞİTİMDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

                     9.1 İnternet Yoluyla Eğitim

                     9.2 İnternet Yoluyla Eğitimde Etkileşim

                     9.3 Etkileşimde Öğretmenin Rolü

                     9.4 Etkileşimli Ortamlarda İşbirlikli Öğrenme

                     9.5 İşbirlikli Öğrenmede Öğretmenin Rolü

                     9.6 Özet

                     9.7 Yararlanılan Kaynaklar

               BÖLÜM 10: PROGRAM DEĞERLENDİRME

                     10.1 Program Değerlendirmenin Anlamı

                     10.2 Program Değerlendirmenin Amacı

                     10.3 Program Değerlendirmenin Özellikleri

                     10.4 Yüz yüze ve Uzaktan Eğitimdeki Program Değerlendirmenin Farklılıkları

                     10.5 Program Değerlendirme Yaklaşımları

                     10.6 Program Değerlendirmede Ölçütler, Standartlar ve Ölçme Araçları

                     10.7 Program Değerlendirme Sürecinin Temel İşlemleri

                     10.8 Değerlendirme Çalışmasının Raporu

                     10.9 Özet