• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

8.2 Yüzyüze Eğitim

Yüzyüze Eğitim

Uzaktan eğitimde  yüzyüze eğitim  öğrenciyi desteklemek konusunda diğer eğitimlere göre daha çok çaba ve kaynak gerektirir. Yüzyüze eğitim için daha çok çaba ve kaynak gerekmesinin değişik nedenleri vardır. Bu nedenlerden başlıcaları şunlardır:
 1. Maliyet: Kurum ve  öğrenci zamanı anlamında öğrenci desteği bakımından yüzyüze destek en pahalı alandır.
 2. Gözlemlenebilirlik:  Ayrıca en çok ulaşılabilen ve gözlemlenebilen alandır ;
 3. İş Doyumu: Genelde  destekleme ekibine en çok iş  doyumu sunan  alandır.
 4. Çok yönlülük: Hem akademik hem de  akademik  olmayan eğitimi eşit derecede kapsayabilmektedir.
 5. Çeşitlilik: Yüzyüze eğitim diğer yöntemlere göre diyalog için  daha fazla olanaklara sahip  zengin bir ortam sunmaktadır .
Yüzyüze eğitim öğrencilerce her zaman çok değerli bulunmamaktadır ve uzaktan eğitimde bu eğitimin rolü zaman zaman sorgulanmalıdır .
Uzaktan eğitimdeki yüzyüze ortamlar ile diğer eğitimsel kurumlar arasında bir dizi farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan başlıcaları şunlardır:
 1. Uzaktan eğitimde daha çok eğitim araç-gereci verilebilir ve yüzyüze destekten ayrılabilir.
 2. Öğrencilerin  birbirlerinden ve kurumdan ayrı olmaları söz konusu olabilir.
 3. Uzaktan eğitime öğrenciler, düşük düzeylerdeki geçmiş eğitimsel deneyim ve nitelikler ile katılıyor olabilir.
 4. Uzaktan eğitimde yüzyüze ilişki azdır ve bu yüzden zaman en iyi şekilde kullanılamıyor olabilir.
Daha başka  pek çok  farklılık vardır.  Ancak bu özel ögeler şunları içermektedir:
 1. Araç-gereçlerle verilen eğitimin, yüzyüze eğitimden ayrılması yüzyüze eğitimin öğrenmeyi daha kolaylaştırıcı ve açıklayıcı olması anlamına gelir.
 2. Öğrencilerin  birbirlerinden ve kurumdan ayrı oluşu  eğitimin daha etkili ve organize olabilmesi konularında daha dikkatli olunması anlamına gelmektedir. Çünkü öğrenciler diğer yöntemlere göre birbirlerini kolayca destekleyememektedirler  ve kurumlarından da kolayca destek alamamaktadırlar.
 3. Az ya da düşük düzeyli geçmiş eğitimsel deneyime sahip öğrenciler geleneksel eğitimdeki öğrencilere  göre değişik öğrenim becerilerine sahip desteğe gereksinim duymaktadırlar.
 4. Az sayıda ve uzaktaki derslere katılabilmek için kayda değer çaba harcayan öğrenciler geleneksel kurumlardaki öğrencilere göre daha nitelikli eğitim ummak hakkına sahiptirler [1].
Bu farklılıklar göz önünde tutularak  uzaktan eğitim öğrencilerine sunulabilecek yüzyüze eğitim birebir ya da grup olarak verilebilmektedir.

Kaynakça

[1]      Simpson, O.(2000), Supporting Students in Open and Distance Learning, London: Kogan Page Limited.