• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

5.6. Radyo Derslerinin Yararlılıkları ve Sınırları

Radyo Derslerinin Yararları ve Sınırlılıkları

Radyo dersleri kolaylıkla temin edilen teypler aracılığıyla ses bantlarına kaydedilip istenilen yerde ve zamanda kolaylıkla dinlenebilmektedir. Ayrıca teyp, öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin dinleyip değerlendirmesine de olanak sağlamaktadır[i]. Bu yönüyle de düşünüldüğünde radyo dersleri uzaktan eğitim uygulamalarında başlıca şu yararları sağlamaktadır:

 • Öğretme ve öğrenme ortamını zenginleştirme.
 • Her zaman özel öğretmen olmadığından öğretimi geri beslemeye, eş deyişle dönüt ve düzeltmeye dayalı olarak yapma.
 • Basılı gereçlerin yeniden baskısı için gerekli bütçenin sınırlı olduğu ya da baskının öğrenciye yeterince hızlı ulaşamadığı durumlarda yazılı gerecin düzeltilmesini ya da güncelleştirilmesini sağlama.
 • Öğrencilere temel kaynaklara nasıl ulaşılacağını gösterme.
 • Doğal biçimlerde oluşan olaylarda öğrencilerin analiz yapmaları için kaynak seçmelerinde yardımcı olma.
 • Ünlü kişilerin görüşlerini ve onlarla ilgili bilgileri öğrencilere sunma.
 • Derse katkılarının çok önemli olacağı düşünülen, ancak daha önce sesleri kaydedilmemiş kişilerin seslerini sunma.
 • Öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirme.
 • Oyunlaştırma ya da müzik yöntem ve tekniklerini uygulamalı olarak gösterme.
 • Öğrencilerin derste verilen konuları pekiştirmelerini sağlama.
 • Derste konu edilmemiş yeni kavramları verme.
 • Yazılı gereçlerde ve /veya televizyon derslerinde verilenlere alternatif bir bakış açısı kazandırma.
 • Bütünleştirme ve yönlendirme sağlayan  temel ders konularını özetleme.
 • Öğrencilerin farklı görüş açılarını algılamaları ve tartışma ve söyleşi-röportaj yoluyla savunulan düşüncelere ilişkin görüş alış verişinde bulunmalarını sağlama[ii].

Radyo dersleri öğrencilerin yanı sıra  derslerin doğrudan hedef kitlesini oluşturmayan insanlar tarafından da değişik amaçlarla dinlenebilmektedir[iii].  Bu yönüyle de değerlendirildiğinde radyo derslerinin önemli yararları vardır.

Radyo derslerinin sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkların bir kısmı radyo derslerinin teyp ile çoğaltılarak öğrencilere ulaştırılamamasından kaynaklanmadır. Radyo derslerinin ve bantlarda çoğaltılmış halinin öğrencilerde olmamasından kaynaklanan  başlıca sınırlılıklar şunlardır:
 • Çoğu zaman dönütü etkili olarak sağlayamama.
 • Her dersin ya da dersin bölümünün verilememesi.
 • Derste öğrenci denetiminin olmaması.
 • Beceri ve konuyu derinlemesine kazandırmaya uygun olmaması[iv].
 • Derslerin yayın zamanının her öğrenciye uygun olmaması.
 • Yeniden dinleme ya da düşünmeye olanak tanımaması.
 • Dersi dinlemek için belli bir yerde ve zamanda bulunma zorunluluğu.

Yararları ve sınırlılıkları birlikte düşünüldüğünde uzaktan eğitim gören öğrencilerin radyo derslerinden daha yıllarca yararlanmayı sürdürecekleri söylenebilir.[i]      Hızal, A. (1991), “Türkiye’de Eğitim Teknolojisi”, Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler (Ed: A. Hakan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

[ii]     MacKenzie, N., Postgate, R. and Schupman, J. (1975). Open Learning System and Problems in Post-secondary Education, The Unesco Press.

[iii]    Kaymas, S.(1998-1999).  “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Radyo ve Televizyonla Yapılan Uzaktan Eğitim Yayıncılığı”. Uzaktan Eğitim, 1998-1999, Yaz- Kış.

[iv]    Alkan, C. (1997), Eğitim Teknolojisi, Disiplin, Kuram, Süreç, Ortam, Uzman, Uygulama. Ankara: Anı Yayıncılık.


Yorumlar - Yorum Yaz