• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

1.6.Uzaktan Eğitimin Yararları ve Sınırlılıklar

Uzaktan Eğitimin Yararları ve Sınırlılıkları

 

Yapılan uzaktan eğitim tanımlarından böyle bir eğitimin çeşitli olanaklar sağladığı anlaşılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle özetlenebilirxli.

�  İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma.

�  Fırsat eşitsizliğini en aza indirme.

�  Kitle eğitimini kolaylaştırma.

�  Eğitim programlarında standart sağlama.

�  Eğitimde maliyeti düşürme.

�  Eğitimde niteliği arttırma.

�  Öğrenciye serbesti sağlama.

�  Öğrenciye zengin bir eğitim ortamı sunma.

�  Öğrenciyi sınıf ortamında öğrenim görmeye zorlamama.

�  Bireysel öğrenmeyi sağlama.

�  Bağımsız öğrenme sağlama.

�  Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırma.

�  İlk kaynaktan bilgi sağlama.

�  Uzmanlardan daha fazla kişinin yararlanmasını sağlama.

�  Başarının aynı koşullarda belirlenmesini sağlama.

�  Eğitimi   bir     taraftan    kitleselleştirebilirken,  diğer    taraftan bireyselleştirebilme.

�  Belli bir zamanda ve belli bir kapalı alanda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırma.

 

Görülüyor ki uzaktan eğitim bir çok yönden önemli olanaklar sağlamaktadır. Birçok yönlerden önemli olanaklar sağlayan uzaktan eğitimin bazı yönlerden sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlar da şu şekilde özetlenebilirxlii.

�  Yüz yüze eğitim ilişkilerinin kolay sağlanamaması.

�  Öğrencilerin sosyalleşmelerini engellemesi.

�  Yardımsız ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı olmayan öğrencilere

yeterince yardım sağlayamama.

�  Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanını alma.

�  Uygulamaya dönük derslerden yeterince yararlanamama.

�  Beceri  ve  tutuma  yönelik  davranışların  gerçekleştirilmesinde  etkili

olamamaxliii.

�  Ulaşım olanaklarına ve iletişim teknolojilerine bağımlı olmaxliv.