• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

8.6 Teknoloji Temelli Eğitim

Teknoloji Temelli Eğitim

Günümüzde eğitim, kullanılan yeni sistemler ve araçlar ortamıyla karşı karşıya gelmektedir. Eğitime yönelik teknolojiler uzun süredir vardır ve sürekli de gelişmektedir. Tüm sektörlerdeki eğitim uygulamalarında teknolojinin kullanıldığı, birçok önemli projelerin olduğu bilinmektedir.
Bilgiler, etkileşimli eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için daha etkili teknolojilere uygun şekilde artmaktadır. Genellikle çözümü zor olarak görünen eğitim sorunları teknolojilerle en iyi şekilde çözülebilmektedir.
Teknolojiler önemli kapasiteler sunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
  •  Bireylerde hızla etkileşime girmek
  • Çeşitli şekillerde çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemek
  • Geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya araçlarıyla birlikte kullanmak.
Bu özellikler, teknolojinin öğretimde baskın olması potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Teknolojinin bilgisayarlarda temeli vardır. Teknoloji, görsel-işitsel araç-gereç üretiminde çeşitli yararlar sunmaktadır. Çeşitli görsel medya araçlarında kullanmak üzere istatistiksel açıdan yeterli grafikler ve şemalar üretilebilmektedir. Bilgisayarla üretilen bazı grafik sistemleri hızla, üç boyutlu nesnelerin çeşitli görüntülerini üretebilmektedir. Bu da kullanıcılara görüntü seçme olanağı verir. Az maliyetle hızlı bir şekilde bilgisayar sistemi kullanarak çekici başlık slaytları, sözcük slaytları, grafik slaytları üretebilmektedir. Video ve film prodüksiyonlarının yayına hazırlanması ve birleştirilmesi için bilgisayarları kullanabiliriz. Günümüzde çoğu basılı araç-gereç üretiminde, bilgisayara dayalı sözcük işlemci sistemleri yaygınlaşmıştır.
Uzaktan eğitim uygulamalarında teknolojilerden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı uzaktan eğitim uygulamaları değişik biçimlerde kümelendirilebilseler de çoklu ortamlarla eğitim, bilgi dağıtıcı sistemlerle eğitim, telekonferans sistemleriyle eğitim ve internet yoluyla eğitim olarak kümelendirilebilir.