• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

5.2. Radyo Derslerinin Hazırlanması

Radyo Derslerinin Hazırlanması

Radyo dersleri; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya da tüm bunların karması şeklinde olabilmektedir.  Düz anlatım, bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir. Soru-yanıt biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla yapılır. Düz anlatım biçimindeki derste olduğu gibi soru yanıt biçimindeki derste de  efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme biçimindeki ders genelde uzman kişi ya da kişilerle görüşülerek ve konuşularak yapılır. Oyunlaştırma biçimindeki derste konular oyunlaştırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım, soru- yanıt, görüşme ve oyunlaştırmanın tümü ya da  bir kaçı kullanılır.


Biçimi nasıl olursa olsun bir radyo dersinin hazırlanması bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Tasarım ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde şu görevliler yer alır:
  • Proje Yöneticisi
  • Yapımcı-Yönetmen
  • Öğretim Süreçleri Tasarımcısı
  • Alan Uzmanı
  • Senaryo Yazarı
  • Eğitim Psikologu
  • Ses Uzmanı
Proje Yöneticisi: Proje yöneticisi genel olarak projenin yönetiminden, proje etkinliklerinin tümünün koordinasyonundan ve işbirliğinin sağlanmasından sorumludur.
Yapımcı-yönetmen: Üretim uzmanı olarak da adlandırılabilmektedir. Radyo dersinin ana düşüncesini oluşturan, inceleme- araştırma aşamasını yöneten, söyleşi yapılacak ya da görüşü alınacak kimseleri saptayan, stüdyoda kayıtları yöneten, sonuç olarak dersin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarından sorumlu kişidir[i]. Yapımcı- yönetmen yapım öncesi tasarım ekibinin çalışmalarına katılarak ekipteki görevlilere üretim konusunda danışmanlık yapar.
Öğretim Süreçleri Tasarımcısı: Öğretim süreçleri tasarımcısı hazırlanacak olan radyo dersinin hangi konusunun hangi yöntem ve teknikleri uygulayarak hedef kitleye  sunulması için öneriler getirir ve bu konuda tasarım ekibine bilgi sunar.
Alan Uzmanı: İçerik uzmanı olarak da adlandırılabilmektedir. İçerik uzmanı hazırlanacak olan radyo dersinin planlanması sürecinde çalışmalara katılır. Dersin hazırlanıp tamamlanıncaya kadar içerik konusunda gereksinim duyulduğu zamanlarda danışmanlık görevini yürütür.
Senaryo Yazarı: Senaryo yazarı uygun ders içeriğine dayalı etkin senaryo yazmak ve tasarım ekibindeki diğer görevlilerin de görüşleri doğrultusunda tasarım oluşturmakla görevlidir.
Eğitim Psikologu: Eğitim psikoloğunun görevi,  hazırlanacak olan radyo dersinin uzaktan eğitim öğrencilerinin özelliklerine uygun olmasına ve ders ile öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı olmaktır.
Ses Uzmanı: Ses uzmanın görevi, tasarım ekibindeki görevlilerin derse ilişkin düşüncelerini etkili bir şekilde yansıtacak sesleri temin etmek ya da yaratmaktır.
Tasarım ekibindeki görevlilerin sayıları uzaktan eğitime yönelik radyo dersi hazırlanmasıyla ilgili projelerin niteliğine göre değişebilmektedir.Örneğin; Açık Öğretim lisesinin İş Güvenliği 1 dersine yönelik 15’er dakikalık 15 dersten oluşan bir projede, bir proje başkanı, bir öğretim süreçleri tasarımcısı, beş alan uzmanı, beş senaryo yazarı, bir eğitim psikologu, iki ses uzmanı ve üç yapımcı yönetmen görev alabilir.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda radyo dersinin gerekli olup olmadığını, hangi kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini ve hedef kitlenin özelliklerinin neler olduğunu belirlemekle başlar[ii].Radyo dersinin hazırlanması süreci yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemlerinden oluşur.

[i]      Kaye, M. Ve Popperwel, A. (1995), Radyo Dersleri (Çev: T. Eryılmaz), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Ltd. Şti.

[ii]     Milli Eğitim Bakanlığı (1993), Medya Tasarım Kurs Notları, Ankara: Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı.


Yorumlar - Yorum Yaz