• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

1.8 Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar

 

i Kaya, Z. (2002), “Öğrenme Psikolojisi” Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Klavuzu, Ankara: Pegem A Yayıncılık, ss. 41-49.

 ii Varış, F. (1991), Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

iii Hakan, A. Sözer, E., Kaya, Z., Gültekin, M. ve Anıl, H. (1997), Açıköğretim Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Araştırma) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı.

iv Alkan, C. (1981), “Açık Üniversite”, Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1-2.

v  Hakan, A. (1991) “Eğitim Sorunlarının Çözümünde Açıköğretim”. Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler (Ed: A. Hakan), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 203.

vi Sözer,E. (1996), “Türk Eğitim Sisteminde Yenileşme ve Değişme”, Eğitim ve Bilim, Sayı 101.

vii      Hızal, A. (1983), Uzaktan Eğitim Süreçleri ve Yazılı Gereçler, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No 122.

viii     Hızal, A. (1983), a.g.e.

ix       Hızal, A. (1983), a.g.e.

x        Hızal, A. (1983), a.g.e.

xi       Alkan, C. (1987), Açıköğretim “Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No 157.

xii      Hızal, A. (1983), a.g.e.

xiii     Özdil, İ. (1986), “Uzaktan Öğretimin Evrensel Çerçevesi ve Türk Eğitim Sisteminde Uzaktan Öğretimin Yeri”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No 69.

xiv     Alkan, C. (1996), “Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi” Türkiye 1. Uluslar arası Uzaktan Eğitim Sempozyumu 12-15 Kasım 1996, Bildiriler, Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı Yayınları.

xv      Verduin, J. R. ve Clark, Jr. T. A. (1994) Uzaktan Eğitim: Etkin Uygulama Esasları (Çev: İ. Maviş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

xvi     Markowitz, H. (1983) “Independet Study by Correspondence in American Universities”, Distance Education 4 (2) 661-79.

xvii    Keegan, D. (1996), Foundations of Distance Education, New York: Routledge.

xviii   Moore, M. (1990), “Tovard a Theory of Independent Learning and Teaching” Journal of Higher Education, 44, 661-79.

xix     Keegan, D. (1996), a.g.e.

xx      Keegan, D. (1996), a.g.e.

xxi     Kaya, Z. (1996), Uzaktan Eğitimde Ders Kitapları (Açıköğretim Lisesi Örneği), Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Baslı Atölyesi.