• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

9.7 Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar:

1-Soby, M. (1992), “Waiting for Electropolis”, Collaborative Learning Through Computer Conferencing: The Najaden Papers, Berlin: Springer Verlag.

2-Prendagast, G. A. (1996) “Using Computer Supported Coorperative Learning to Deliver Cost Effective Training”, Paper Presented at On-Line Educa, Berlin: International Conference on Technology Supported Learning.

3-Rhiengold, H. (1992), “Virtual Communities” in ed R Mason, Computer   Conferencing: The last word, Beach Holme, Victoria, BC.

4-Kaye, A. R. (1989), “Computer Mediated Communication and Distance Education”, in eds Mason and Kaye, Mindweave: Communication, computers and distance education, Oxford: Pergamon Press.

5-Rhiengold, H, (1992), a.g.e.

6-Feenberg, A. (1989), “The written world: on the theory and practica of computer conferencing” in eds Mason and Kaye, Mindweave: Communication, computers and distance education, Oxford: Pergamon Press.

7-Kaya, Z. ve Karaağaçlı, M. (2002), İnternet Yoluyla Eğitimde Ekileşimli Ortamların Tasarımı, Bilgi Teknolojisi Kongresi Bildirileri, Denizli: Pamukkkale Üniversitesi, 6-8 Mayıs.

8-Ryan, S., Scott, B., Freeman, H. and Patel, D. (2000), The Virtual University. London: Kogan Page.

9-Fracters, H., Reynolds, S. and Vanbuel, M(1997) Learning about videoconferencing, Leuyen: Leuyen University Press and http://www.savie.com

10-Kaye, A. R. (1989), a.g.e.

11-Johnson, D. W. and Johnson, R. T. (1994), Joining Together: Group Theory and Group Skills, Boston: Allyn and Bacon.

12-Şimşek, A.. ve Deryakulu, D. (1994) “Kubaşık Kümelerde Akran Etkileşimini Artırmanın Bir Yolu Olarak Türetimci Öğrenme”, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri II. Cilt, Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

13-Senemoğlu, N. (1997), Gelişim Öğrenme Öğretme – Kuramdan Uygulamaya-, Ankara: Ertem Matbaacılık.

14-Senemoğlu, N. (1997), a.g.e.

15-Ryan, S., Scott, B., Freeman, H. and Patel, D. (2000), a.g.e.

16-Açıkgöz, Ün, K. (1996), Etkili Öğrenme ve Öğretme, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

17-Gömleksiz, M. (1994),  “Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Uygulanan Kubaşık Öğrenme Yönteminin Erişiye, Demokratik Tutumlara ve Benlik Saygısına Etkisi” 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri II. Cilt, Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

18-Demirel, Ö. (2002), Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara: PegemA Yayıncılık.

19-Joyce, B., Weil, M. and  Showers, B. (1992), Models of teaching. Boston: Allyn and Bacon.

20-Norton, P. and  Wiburg, K.M. (1998), Teaching With Technology, New York: Harcourt Brace College Publishers.

21-Demirel, Ö (2002), a.g.e.

22-Ryan, S., Scott, B., Freeman, H. and Patel, D. (2000), a.g.e.

23-Norton, P. and  Wiburg, K.M. (1998), a.g.e.

24-Kaye, A., R. (1992), “Learning Together Apart”, in ed  A R Kaye, Collaborative Learning Through Computer Conferencing: The Najaden Papers, Berlin: Springer Verlag.

5-Ryan, S., Scott, B., Freeman, H. and Patel, D. (2000), a.g.e.

26-Salmon, G. (1998), “Developing learning therough effective online moderation” Active Learning, 9, December.

27-Gunawardena, C. N. (1992), “Chancing faculty roles for audiographics and online teaching”, American Journal of  Distance Education, 6, 3 pp.58-71.